ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  6,979,116.00 1,774,717.31 25.43 5,204,398.69 74.57
2. งบลงทุน  49,982,100.00 28,540,000.00 57.10 21,442,100.00 42.90
3. งบบุคลากร  8,440,000.00 5,824,762.56 69.01 2,615,237.44 30.99
4. งบอุดหนุน  36,303,229.00 27,323,484.00 75.26 8,979,745.00 24.74
5. งบรายจ่ายอื่น  14,475,192.00 7,292,637.92 50.38 7,182,554.08 49.62
6. เงินกลาง  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  116,179,637.00 70,755,601.79 60.90 45,424,035.21 39.10  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
26 คน
สถิติปีนี้
26 คน
สถิติทั้งหมด
1721 คน
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา