[x] ปิดหน้าต่างนี้
ict

Adminโรงเรียนในโครงการ DLTV ปีการศึกษา 2562
รายชื่อโรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด แบบที่ 1: ตามเกณฑ์ สพฐ.
2. จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด แบบที่ 2 ตามเกณฑ์ สำนักงบประมาณ
3. ทะเบียนข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
4. ข้อมูลระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่ และอำเภอ
5. ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รายโรง
6. ข้อมูลระยะทาง จากโรงเรียนถึงหน่วยงาน
7. ข้อมูลที่ดินโรงเรียน รายโรง
8. ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน
9. ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์โรงเรียน
10.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>