[x] ปิดหน้าต่างนี้
ict

Admin7. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62
8. จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62
9. จำนวนนักเรียนติด G : ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (เลข 13 หลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62
ข้อมูลผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
1. จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
3. จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
4. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
5.จำนวนนักเรียนขาดแคลน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
6.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
7. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
8. จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62
9. จำนวนนักเรียนติด G : ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (เลข 13 หลัก) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย 62

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>