หน้าหลัก | ezpension

ยินดีต้อนรับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงรายการเงินโอนบำนาญประจำเดือน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีได้แล้วที่นี่!!
สำหรับผู้รับบำนาญ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงรายการเงินโอนบำนาญประจำเดือน รวมถึงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีด้วยตนเองได้ผ่านช่องทางนี้ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้เพียงเลือกรายการเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด และกดปุ่ม "เลือก"
เลือกรายการเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด: