[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
61 คำขอลาออกของข้าราชการฯ 1380 กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ใบสำคัญรับเงิน 1307 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 1192 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64 แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(สนง.) 1141 กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 แนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปราชการ(โรงเรียน) 1236 กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ขั้นตอน/กระบวนงานยื่นขอเข้าพัฒนาฯวิทยฐานะ 1232 กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 คำร้องขอไปต่างประเทศ 1432 กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 1165 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th