[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 พัฒนาครู : สู่การแนะแนวรูปแบบใหม่
   22 สิงหาคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้ให้กับครูผู้สอนแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในสถานศึกษา โดยจัดโครงการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา กิจกรรม การประชุมครูแนะแนวฯเพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาที่ครูจัดให้กับนักเรียน วางแผนการเรียน ประกอบอาชีพ นำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้นในวันนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 โดยมี นายเกรียงไกร นครพงศ์ ครูสอนแนะแนว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ครูแนะแนวในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 ทั้ง 125 โรงเรียน ได้รับรู้เข้าใจถึงหลักการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนและนักเรียนได้ฝึกให้คำปรึกษาเบื้องต้น ที่สำคัญให้ใจในการให้คำปรึกษา
    22 ส.ค. 2566 : 15:06 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th