[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 14/2566
   24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ นายสัจจา ศรีเจริญ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ครั้งที่ 14/2566 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยมีนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ ขับเคลื่อนวาระการประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณาเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566, การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ, ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ, ขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566, ขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566, ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย, ขอเปลี่ยนแปลงความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา เพื่อขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 รวมถึงประเด็นอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล
    24 ส.ค. 2566 : 14:39 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th