[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
จัดเสวนาพาน้องกลับมาเรียน ประถมสงขลา 2 แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบให้ “เป็นศูนย์”
   25 สิงหาคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานจัดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จัดขึ้นที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกล่าวถึงการให้ความสำคัญร่วมการขับเคลื่อนที่ สพป.สงขลา เขต 2 ให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วน “พาน้องกลับมาเรียน” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบ โดยเป็นการคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็ก เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการทุกภาคีเครือข่ายร่วมกันแก้ปัญหาเชิงรุกที่นักเรียนหลุดออกจากระบบเป็นคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กช่วยแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อนำเด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาข้อมูลระดับจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนปัจจุบันนำมาสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงเรียนรู้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข การศึกษาเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
    25 ส.ค. 2566 : 11:24 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th