[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 ไม่พลาดพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33
   30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย ข้อราชการ อาทิ การตรียมวางแผนแก้ไขปัญหารองรับความขาดแคลนอัตรากำลังครูจากการเกษียณอายุราชการ, การสอบคัดเลือก รองและผอ.สถานศึกษา ให้ดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
    30 ส.ค. 2566 : 10:39 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th