[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 เตรียมบรรจุนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566
   30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมาย ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิจารณาสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และขาดครูตามสาขาวิชาที่กำหนด เท่าจำนวนแผนรองรับนักศึกษาทุนฯ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งสพป.สงขลา เขต 2 ได้รับจัดสรร จำนวน 19 อัตรา ในสาขาวิชาดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา/ ประถมศึกษา 4 อัตรา/ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา/ สังคมศึกษา 2 อัตรา/ ปฐมวัย 3 อัตรา/ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา/ วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 1 อัตรา/ พลศึกษา 1 อัตรา/ สุขศึกษา 1 อัตรา ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้กลับไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามเป้าประสงค์ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและต่อผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป
    30 ส.ค. 2566 : 11:50 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th