[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 เตรียมประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง : PA
   31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งครู (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนประเด็นการประเมินให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว9-ว12/2564) โดยกำหนดการประเมินตั้งแต่วันที่ 1–20 กันยายน 2566 ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป
    31 ส.ค. 2566 : 15:53 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th