[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 กับค่ายทักษะชีวิต
   7 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด สำหรับนักเรียน(โรงเรียนขยายโอกาส)ในสังกัด จำนวน 108 คน 18 โรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ยับยังชั่งใจ รู้จักปฏิเสธ แก้ไขปัญหาเป็น รู้ทันข้อมูลข่าวสาร ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีหลักเกณฑ์และสร้างสรรค์ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มั่นคงและปลอดภัย โดยมี นายมิตร ศิริธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง กล่าวรายงาน
    7 ก.ย. 2566 : 12:13 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th