[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 เฟ้นหาครูดีสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน
   9 กันยายน 2566 ที่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 66 โดยจะบรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ. สถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา, ผอ.สถานศึกษา จำนวน 20 อัตรา ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 27 คน ผอ.สถานศึกษา จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป สงขลา เขต 2 ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบริหารการศึกษาเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
    9 ก.ย. 2566 : 09:48 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th