[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 จัดทำแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.16 ครูบรรจุใหม่
   11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี สองอ้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ กล่าวชี้แจงขั้นตอนและวิธีการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 24 ราย ซึ่งทะเบียนประวัติข้าราชการ เป็นเอกสารที่บันทึกประวัติย่อที่สําคัญและจําเป็นของข้าราชการ ต้องอ้างอิงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เจ้าของประวัติบันทึกเองเมื่อเริ่มรับราชการ เป็นรายการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของข้าราชการ ได้แก่ชื่อตัว ชื่อสกลุ เลขประจําตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด วันบรรจุวันครบเกษียณอายุชื่อสกุลบิดา มารดา ชื่อคู่สมรสและประวัติการศึกษาการฝึกอบรม ใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
    11 ก.ย. 2566 : 11:01 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th