[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 แรงเสริม : แรงคนสู่ความสำเร็จ
   15 กันยายน 2566 ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อชี้แจงข้อตกลง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิจารณาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นขวัญกำลังใจของข้าราชการในสังกัด และเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลประโยชน์กับผู้เรียนให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป
    15 ก.ย. 2566 : 10:45 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th