[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
   18 กันยายน 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลาเขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล, น.ส.ชฎาพร เสนเผือก, ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน ร่วมประชุมสัมมนา ผพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ระหว่าง 18-20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อรับนโยบาย ข้อราชการ แสดงผลงานอดีตถึงปัจจุบัน และที่สำคัญจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ใช้การศึกษาเรียนรู้การมีสุขภาพที่ดี การอยู่ร่วมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมิน PA ที่ลงที่เกิดผลที่ผู้เรียน มิใช่โชว์บูธหรือตัวเลข การประเมินบริบทหน่วยงานปรับบริบทที่ตัวตนใช้การศึกษาพัฒนาชาติ การใช้กระบวนการคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งกระจายอำนาจ การใช้การศึกษาสู่ประชากรวัยเรียนทุกระดับทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน ตามรูปแบบการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อร่วมขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและสร้างการรับรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ พร้อมฝากให้ทุกท่านได้ลงมือทำสิ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป
    18 ก.ย. 2566 : 10:57 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th