[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 ขวัญกำลังใจคนทำงาน
   25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตามมติ ก.ค.ศ. ถึงวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการฯโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป นายอุทัยย้ำ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าราชการในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
    25 ก.ย. 2566 : 10:40 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th