[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2562 (video conference)
   วันที่ 16 กันยายน 2562 ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย โดยมี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 ผ่านระบบ video conference
    16 ก.ย. 2562 : 11:16 : ภาพข่าวโดย นางดารณี บุญสุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th