[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลา 2 ประชุมเข้มตัวชี้วัด
   วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุม “ชี้แจงแนวทางรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e -MES) ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เข้าประชุม นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้เน้นย้ำระบบการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้เน้นในเรื่องของการรายงานให้ตรงกับที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้วย ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์
    15 พ.ค. 2563 : 16:03 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th