[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลาเขต 2 ประชุมกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
   วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุม “ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ และการแข่งขัยสูงในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการ ฯ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติการประชาสัมพันธ์จากเดิมเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง ถูกต้อง และรวดเร็วกับสถานการณ์ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กร และหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป การประชุมครั้งนี้มีนายพิษณุ ธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบการประชุม ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว โดย ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์
    18 พ.ค. 2563 : 09:46 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th