[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลา เขต2 สอบแข่งขัน \"นักจิตวิทยา\"
   วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 22 คน สอบ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ฯ ได้เน้นย้ำและให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทุกคนว่า การสอบแข่งขัน ฯ ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ทุกขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ขอให้ผู้เข้าสอบตั้งใจทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ การสอบครั้งนี้ มีนางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งานบุคคล ดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ภาพ / ข่าว ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์
    23 พ.ค. 2563 : 18:47 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th