[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลา 2 \"สอบสัมภาษณ์\" นักจิตวิทยา
   วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีนางเพียรเพ็ญ ภูิอิสริยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อธิบายถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ พร้อมทำความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ เข้าใจในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ภาพ/ข่าว โดย ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์
    26 พ.ค. 2563 : 09:10 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต์ จันทสโรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th