[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สพป.สงขลา2 ทำบุญสำนักงาน
   วันที่ 25 กันยายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสำนักงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 และบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคน ในการนี้มีผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และเจ้าหน้าที่ทำท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    25 ก.ย. 2563 : 12:49 : ภาพข่าวโดย นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th