[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
มอบนโยบายรองผอ.รร
   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่สังกัดโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2โดยมีรองผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสิ้น 16 คนในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป สงขลาเขต2 ภาพ/ข่าว ว่าที่รต.ธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์
    3 พ.ย. 2563 : 22:57 : ภาพข่าวโดย นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th