[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
  แฟ้มข่าวสารโรงเรียน สังกัดสพป.สงขลา เขต 2
429
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ E-PLC (Ethic Professional Learning Community)โดย วิทยากรพิเศษ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์
 1 ก.ย. 2562 : 22:01 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง : เข้าชม [ 847 ]
426
ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน
 22 ส.ค. 2562 : 13:51 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา : เข้าชม [ 704 ]
425
พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
 22 ส.ค. 2562 : 11:38 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา : เข้าชม [ 591 ]
422
เข้าค่ายพุทธบุตร \"โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา \"
 20 ส.ค. 2562 : 08:53 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง : เข้าชม [ 662 ]
419
ขอขอบพระคุณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ให้ความสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาลึก
 11 ส.ค. 2562 : 13:32 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านนาลึก : เข้าชม [ 382 ]
   กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/24 ->
   << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th