[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
ร่วมแสดงความยินดี กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในโอกาสรับปริญญา ศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชีวิต
   วันที่ 11 เมษายน 2562 นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เตย และคณะครู ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในโอกาสรับปริญญา ศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    11 เม.ย. 2562 : 13:27 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดแม่เตยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th