[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
การประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่1
   วันที่ 11 เมษายน 2562 โรงเรียนวัดแม่เตย ได้มีการประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ของนางสาวลักขิกา หีมเบ็ญหมัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เตย นางชนิกา ดวงจักร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา 2 และนางบุญพา สมบูรณ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดแม่เตย เป็นคณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแม่เตย
    11 เม.ย. 2562 : 13:45 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดแม่เตย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th