[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
เปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านไร่
   วันแรกของการเปิดภาคเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ ช่วยกันเก็บกวาด ทำความสะอาดโรงเรียน จากนั้นก็แจกจ่ายรายการของจัดสรรตามนโบายเรียนฟรี และเข้าสู่โหมดการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    13 พ.ค. 2562 : 20:46 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านไร่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th