[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง จัดโครงการ \"ค่ายส่งเสริมสุขภาพ\" ประจำปี 2562
   เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงได้จัดโครงการ “ค่ายส่งเสริมสุขภาพ” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าข้าม มีท่านนายกสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้ามเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรสถานีตำรวจภูธรจะนะ ให้ความรู้เรื่องการฝึกระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี รักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเรื่องของยาเสพติด และมีทีมงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ มาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ และการตั้งเป้าหมายชีวิตด้วย
    14 พ.ค. 2562 : 08:35 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th