[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
โรงเรียนวัดแม่เตย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เตย จัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 โดยเดินรณรงค์จากโรงเรียนวัดแม่เตย ไปยังหมู่บ้านแม่เตย และบ้านคลองจิก เพื่อรณรงค์ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ให้กับประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน
    31 พ.ค. 2562 : 16:12 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดแม่เตยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th