[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
ศึกษาดูงาน การใช้สื่อ DLTV ณ โรงเรียนวัดพรุเตาะ
   ผู้บริหารและคณะครู ร.ร.บ้านไร่ และ ร.ร.วัดนารังนก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ณ ร.ร.วัดพรุเตาะ...ขอขอบคุณ ท่านผอ.พีรฉัตร ผอ.ร.ร.วัดพรุเตาะ และคณะครู ที่ได้ให้แนวทาง กระบวนการจัดการเรียนการสอน /การใช้สื่อ DLTV..จัดได้เยี่ยมมากๆค่ะ...
    6 มิ.ย. 2562 : 21:22 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านไร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th