[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” PLC กับ บ้านบางเหรียง
   วันที่ 8–9 มิถุนายน 2562 นางนันทิกา ตันประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบางเหรียง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยมี นายณภัทร ยังมีสุข และ นายสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง ครู มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้
    8 มิ.ย. 2562 : 22:12 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านบางเหรียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th