[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
กิจกรรม \"บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า\" โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมบ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่าให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีนางประสานทอง จันทมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลอย ได้ให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มา ณ โอกาสนี้
    5 ก.ค. 2562 : 16:09 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th