[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
โรงเรียนวัดเลียบ รับรางวัลการขยายผล “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs”
   วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายวรวิช ศรีระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลียบ เข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ และใบประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ รางวัลการขยายผล “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” จาก นายแพทย์ ธเรศ กนัษนัยรวิวงศ์ เลขาคณะกรรมการอาหารและยา ในการนี้ นางดาเรศ จิตรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเลียบ ผู้จัดทำโครงการ เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณรางวัล ระดับประเทศ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
    13 ส.ค. 2562 : 09:17 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเลียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th