[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
   วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 นายมนัส แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา
    22 ส.ค. 2562 : 11:38 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th