[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ E-PLC (Ethic Professional Learning Community)โดย วิทยากรพิเศษ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์
    เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) นำโดย ดร.เรวดี เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ E-PLC (Ethic Professional Learning Community)โดย วิทยากรพิเศษ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
    1 ก.ย. 2562 : 22:01 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th