[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่องการจัดค่ายภาษาไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย และคณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าจัดโครงการฝึกปฏิบัติการ เรื่องการจัดค่ายภาษาไทย ทางโรงเรียนวัดเขากลอยขอขอบคุณนักศึกษาและคณะอาจารย์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
    18 ธ.ค. 2562 : 16:32 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th