[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
โรงเรียนวัดเขากลอย รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดเขากลอย รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้โรงเรียนขอขอบคุณความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินงานจากนักเรียน ครู และบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
    6 ม.ค. 2563 : 15:13 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th