[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
สุขภาวะเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศด้วย NIKOM PADIS Model
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ นำโดยท่าน ผอ.วารี แก้วเรือง ได้พัฒนานวัตกรรม \"สุขภาวะเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ ด้วย NIKOM PADIS Model\" เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    27 ก.พ. 2563 : 16:31 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th