[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
   วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านไร่ ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง ทั้งนี้ ด้วยแรงแห่งพลังความดี ที่ทุกคนมุ่งปรารถนา เป็นหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะเห็นพลังความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ที่สำคัญที่สุด คือ ศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยทั้งชาติ ที่แสดงพลังแห่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ใหญ่จะเป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน \"แบบดีกว่าบอก\" ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่าน ผบ.มทบ.42 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน ขอขอบคุณประธานชมรม พสบ.จชต. ชมรมแม่บ้านทหาร ผู้ใหญ่ใน มทบ.42 ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ.เจริญโภคภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านพรุ ทีมงานเทศบาลคอหงส์ ทีมงานอส.จาก อ.หาดใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ที่ขาดไม่ได้ ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น คือ ท่านผอ.อนุชาติ จูวัตต์ จิตอาสาพระราชทาน 904 และท่านปลัดอำเภอหาดใหญ่ ขอให้อานิสงฆ์ผลบุญ ส่งให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทุกประการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
    25 ก.ค. 2563 : 20:49 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านไร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th