[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหรียง อบรมวินัยจราจรและจิตอาสา
    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหรียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมวินัยจราจร และจิตอาสาตามโครงการอำนวยการความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญประโยชน์จากทีมงานสภอ.ควนเนียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเหรียง
    2 ก.ย. 2563 : 08:26 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านบางเหรียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th