[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
โรงเรียนวัดม่วงค่อม รับการติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) �ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
    ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 นางลำไย สนันรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ. พร้อมด้วยคณะ และนางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯระดับเขตพื้นที่ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดม่วงค่อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่เข้าสอบ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจะได้นำผลคะแนนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อยอดคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมี นายวิสูตร หนูอุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงค่อม และคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้
    18 มี.ค. 2565 : 14:30 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดม่วงค่อม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th