[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน
   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง พร้อมคณะครู และนักเรียนได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ทั้งนี้ เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน และให้นักเรียนร่วมกันสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักเรียนสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
    15 มิ.ย. 2565 : 15:05 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th