[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
โรงเรียนวัดเขากลอยเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรขั้นที่ ๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
    วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดเขากลอย คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัดเขากลอย ทั้งนี้ นางประสานทอง จันทมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลอย ได้เข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรขั้นที่ ๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ หอประชุมไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดเขากลอย เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพบรรยากาศ https://youtu.be/Cg_YU0BplzM
    5 ต.ค. 2565 : 11:14 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th