[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 เปิดเวทีการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
   24 พฤศจิกายน 2565 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดเวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จัดแข่งขัน จำนวน 72 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเครือข่าย เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อส่งต่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในภูมิภาค(ภาคใต้) เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะ ฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนได้ร่วมแสดงออกในเวทีการแข่งขันดังกล่าวนี้ อย่างน้อง 1 ครู 1 รายการ ขณะที่ สพป.สงขลา เขต 2 มีข้าราชการครู กว่าพันคน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายครองเหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.สงขลา เขต 2 เตรียมกำหนด จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565 และส่งตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ภายใต้คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯสงขลา เขต 2 ที่ว่า สงขลาสองรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นวัตกรรมนำทาง สู่โลกกว้างก้าวไกล
    24 พ.ย. 2565 : 10:49 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th