[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ผอ.เขต พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้าง(อำเภอหาดใหญ่)
   25 มกราคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบนายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สงขลา เขต 2 ชี้แจงโครงสร้างการบริหารกรอบสำนักงานเขตฯ โดยได้ดำเนินการจัดหลักสูตร แผนการฝึกปฏิบัติทางการบริหาร สพป.สงขลา เขต 2 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรฯในการฝึกปฏิบัติของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ราย ประสงค์เข้ารับฝึกประสบการณ์ทางการบริหาร จำนวน 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายศุภวิชญ์ กล่าวถึงการบริหารฯ ข้อกฎหมาย การบริหารโครงสร้างของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขต อาทิ งานสารบรรณ,งานช่วยรายการ,งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม,งานยานพาหนะ,งานการจัดระบบบริหารเขตฯ งานประสาน,งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดีการฯและอื่นๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนบริหารทั้ง9 กลุ่มงาน 1 หน่วยในเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญ คือ สร้างตนเองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสู่งานบริหารที่สำเร็จ
    25 ม.ค. 2566 : 14:27 : ภาพข่าวโดย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th