[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ลงพื้นที่ประเมิน รอง ผอ.โรงเรียน
   25 มกราคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายนายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวปัทมา สุวรรณโณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวปาบ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดย ผู้รับการประเมินให้การต้อนรับและบรรยายสรุป รวมทั้งนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์แก่คณะกรรมการฯ
    25 ม.ค. 2566 : 14:46 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th