[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จำนวน 18 คน เพื่อประชุมพิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน/แผนการรับนักเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีแนวนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ต่อไป
    23 พ.ย. 2560 : 13:00 : ภาพข่าวโดย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th