[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
   วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา ทเขต 2 ประชุมโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา โดย สพฐ. ได้แต่งตั้ง สพป.สงขลา เขต 2 และโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง เป็นเขตต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 กลุ่มงานและ1โรงเรียน
    27 มี.ค. 2561 : 11:09 : ภาพข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th