[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
   วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา ทเขต 2 ประชุมโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา โดย สพฐ. ได้แต่งตั้ง สพป.สงขลา เขต 2 และโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง เป็นเขตต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 กลุ่มงานและ1โรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th