[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC
   วันที่ 17-18-19 เมษายน 2561 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC กับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง กลุ่มเป็นหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้างานบุคลากรโรงเรียนละ 2 คน มีทัุ้งหมด 3 รุ่น















สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th