[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC
   วันที่ 17-18-19 เมษายน 2561 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน PLC กับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง กลุ่มเป็นหมาย คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้างานบุคลากรโรงเรียนละ 2 คน มีทัุ้งหมด 3 รุ่น
    19 เม.ย. 2561 : 11:14 : ภาพข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th